Trillinger, se graviditet (flerfoldsgraviditeter).