Trilateration, landmåling udført vha. afstandsmåling uden retningsmåling. Mere specielt er trilateration et trekantnet, hvori man har målt længden af alle sider; se triangulation. Se også hovedpunktsnet.