Trikstank, (uvis opr.), form for mindre, mekanisk rensningsanlæg.