Trikloreddikesyre, Cl3C−COOH, farveløst, krystallinsk stof med svagt stikkende lugt; smp. 58-59 °C. Trikloreddikesyre er en af de stærkeste carboxylsyrer og fremstilles industrielt ved klorering af eddikesyre under forhøjet tryk og temperatur. Natriumsaltet anvendes som herbicid, fx ved udryddelse af græsser, og trikloreddikesyre har tidligere været anvendt til at fjerne vorter og ligtorne.