Trigonale krystalsystem, (1. ord af gr. trigonon 'trekant'), krystalsystem, der kan opfattes som en del af det heksagonale krystalsystem. Akserne kan vælges som i dette. Trigonale krystallinske stoffer kan også beskrives vha. tre lige lange akser, der danner samme vinkel med hinanden, men denne er forskellig fra 90°. Disse akser kaldes romboedriske akser. Se krystal (krystalsystemer).