Triboluminescens, (af gr. tribein gnide + fr. luminescense (af lat. lumen lys)), lysudvikling som følge af mekanisk påvirkning, især knusning af krystallinsk materiale, fx krystalsukker.