Triangeltest, metode til bedømmelse af levneds- og nydelsesmidlers kvalitet, se sensorisk kvalitet.