Tri- er et græsk, latinsk og internationalt forled, som betyder tre eller tredobbelt, fx trilogi, af græsk logos 'tale, ord', om værk med tre dele, og trifolium 'trekløver', af latin folium 'blad'.