Trend, (eng. 'tendens', af ældre eng. trenden 'dreje, tage en særlig retning'), i tidsrækkeanalyse en langsigtet bevægelse af en tidsrække, idet der ses bort fra kortsigtede fluktuationer samt eventuelle sæsonudsving. En trend er dermed den underliggende tendens, som på kort sigt sløres af midlertidige fænomener. En trend kan være monotont stigende, fx antallet af computere, eller faldende, fx hesteholdet i landbruget, men kan også gå op og ned, fx arbejdsløsheden. Ofte er det muligt "i hånden" at tegne trenden, men den kan også udskilles ved mere objektive metoder, fx ved at anvende gennemsnit af syv naboobservationer. Man vil ofte søge at forudsige fremtidige værdier af en tidsrække ved at forlænge rækkens trend ud fra en betragtning om, at kortsigtede fænomener er uforudsigelige. Se også sæsonrensning.