Trave, gammel dansk enhed for optælling af neg, som efter høst af korn, langhalm eller tækkerør var stillet op i hobe på marken. Der blev normalt talt 2-3 neg på en kærv og 20 kærve på en trave; antallet af neg i en trave varierede fra landsdel til landsdel. Øst for Storebælt taltes i traver a 20 neg, på Østfyn og Langeland i traver a 40 neg og på Vestfyn og i Jylland i traver a 60 neg. Stedvis i Vendsyssel taltes i stortraver a 120 neg.