Traurig, (ty. traurig, af trauern sørge), sørgmodig; sørgelig; trist.