Trassat, (af ital. trassato, perf.part. af trassare, beslægtet med lat. trahere 'trække'), den, som udstederen af en veksel eller en check, trassenten, anmoder om at betale et beløb.