En transversal er i matematik en linje, der skærer to eller flere andre linjer.