Transportaftale indeholder en aftale om overdragelse af en vare med henblik på transport fra et punkt til et andet punkt, men transportøren har normalt ikke nogen ejendomsret til den solgte genstand, hvilket er nærmere reguleret i den bagvedliggende købekontrakt (national eller international).