Transmittans, materialeegenskab, som beskriver gennemskinneligheden af optiske materialer, defineret som den brøkdel af det indfaldende lys, som transmitteres. Transmittans betegnes med symbolet τ.