Translucent, (af lat. translucere skinne igennem, af trans- + lucere lyse, af lux, lucis lys), gennemskinnelig.