Translation som matematisk begreb er det samme som parallelforskydning.