Transgenetisk, (eng. transgenetic), d.s.s. transgen.