Transept, (eng., af trans- og septum 'skillevæg', af lat. saeptum 'indhegning'), tværskib i en kirkebygning.