Transduktion, (af eng. transduction, af trans- og afledn. af lat. ducere 'føre'), overførsel af gener mellem bakterier vha. bakteriofager (bakterieangribende virus). Processen blev første gang beskrevet i 1951 af Joshua Lederberg. Transduktion er en af forklaringerne på, at gener kan sprede sig meget hurtigt i bakteriepopulationer, fx gener, der giver resistens mod antibiotika. Se også F-faktor.