Transducer, (eng. 'omformer', af trans- og -duce, af lat. ducere 'føre'), føleenhed, som benyttes i bl.a. måleapparater. Se sensor.