Transcytose, mekanisme, hvormed opløste stoffer transporteres gennem en epithelcelle ved at optages (ved endocytose) i en lille blære, dannet af overflademembranen på cellens ene side, for derefter at transporteres gennem cellen og udtømmes (ved eksocytose) på cellens anden side.