Transcendere, (lat. trans(s)cendere overstige, overskride, af trans- + scandere stige), især inden for filosofi overskride erkendelsens el. erfaringens grænser.