Transcendent, (fra lat. trans(s)cendere), som ligger uden for erfaringens el. erkendelsens grænser; oversanselig; overnaturlig.