Traktrix, (nylat. tractrix, fem. til tractor 'som trækker', afledn. af tractus, perf.part. af trahere 'trække'), geometrisk kurve. Den beskrives af en tung genstand, der er fastgjort for enden af en snor og trækkes frem i en horisontal plan, ved at den anden ende af snoren bevæges langs en ret linje. Traktricen dukkede op i slutningen af 1600-t., og dens frembringelse blev vist ved bevægelse af et lommeur. Det er en logaritmisk kurve, der senere kom til at spille en rolle i den hyperbolske geometri (se pseudosfære).