Traktere, 1. beværte; 2. ældre betegnelse for behandle; 3. bruges også, især spøgefuldt, om det at spille på et instrument.