Trafikselskaber, i Danmark regionale og fælleskommunale selskaber med ansvar for den kollektive bustrafik. Trafikselskaberne har samlet ansvar, herunder takstkompetencen, for den lokale og regionale busdrift samt for de tidligere amtsbaner, der ikke er overgået til statsligt niveau. Selskaberne samarbejder om ruter, der krydser grænserne mellem de områder, de dækker. Samtidig sikres og udbygges sammenhængen mellem tog og busser ved køreplanskoordinering og langsigtet planlægning mellem staten og trafikselskaberne. Trafikselskaber kan være etableret i samarbejde mellem flere regioner, og der kan inden for samme region være flere trafikselskaber; fx dækkes Region Sjælland og Region Hovedstaden af trafikselskabet Movia, idet dog gennemførelsen af kollektiv trafik på Bornholm siden 1982 sikres af BAT.

Trafikselskabernes bestyrelser består af repræsentanter fra region(er) og kommuner og har kommunalt flertal. Det er sikret, at regionerne ikke kan majoriseres i spørgsmål, der har konsekvenser for regionernes økonomi. Den enkelte kommune har mulighed for at påvirke udbuddet af busruter inden for egne grænser mod at påtage sig en betydelig del af finansieringsansvaret herfor. Såvel kommuner som regioner bidrager til finansieringen af trafikselskaberne, og der tages højde for, at lokale forhold kan begrunde forskellige finansieringsmodeller. Regionernes opgaver finansieres gennem en kombination af et udviklingsbidrag fra kommunerne og et bloktilskud fra staten.

Trafikselskaberne blev etableret 2007 som led i strukturreformen, der ændrede den oprindelige opgavefordeling fra 1978; her var amtskommunerne ansvarlige for den regionale bustrafik, og kommunerne for bybustrafik. Amterne og kommunerne uden for Hovedstadsområdet havde samtidig mulighed for at oprette fælleskommunale trafikselskaber, som skulle have ansvaret for al busdrift inden for amtet. I Hovedstadsområdet blev busdriften varetaget af Hovedstadsområdets Trafikselskab, indtil selskabet i 2001 blev lagt ind under Hovedstadens Udviklingsråd (HUR).

Se også kommunestyre og Københavns Sporveje.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig