trafik - trafiksikkerhed

Artikelstart

Trafik - trafiksikkerhed, eller færdselssikkerhed er et udtryk for sikkerheden ved at færdes på veje, cykelstier og fortove. Selvom trafik også foregår i luften, på jernbaner og til søs, anvendes begrebet trafiksikkerhed normalt kun i forbindelse med vejtrafik.

Trafiksikkerhed udtrykkes oftest ved antallet af trafikulykker, antal dræbte eller antallet af personskader ved trafikulykker. Definitionen på et færdselsuheld ifølge Danmarks Statistik er et uheld på offentligt tilgængelig vej mv., hvor mindst en af de implicerede er et køretøj eller en fodgænger.

Siden anden halvdel af 1900-t. har den stadig stigende trafikmængde medført øget interesse for at sikre en glidende trafikafvikling med et mindre antal trafikulykker og dræbte i trafikken. Der er tre muligheder for at forbedre trafiksikkerheden: køretøjernes udstyr og konstruktion, vejenes udformning og trafikanternes køreevner.

Køretøjerne er især blevet forbedret gennem udstyr, der beskytter trafikanterne, hvis ulykker indtræffer (den såkaldte passive sikkerhed). Der er udviklet sikrere bremsesystemer (fx ABS-bremser), sikkerhedsseler og airbags samt barnestole, og bilers døre og karosseri er blevet forstærket. Endvidere har forbedringen af køretøjernes køreegenskaber (den såkaldte aktive sikkerhed) spillet en vigtig rolle.

Ved at forbedre vejenes belægninger sikres den bedst mulige bremseevne, også på våde vejbaner. Der er indført skiltning og lysregulerede kryds, ligesom vejene anlægges med bedst mulige oversigtsforhold, korrekt hældning og dimension. Indsatsen over for trafikanterne har været rettet mod en forbedret køreuddannelse, information og kampagner.

Siden 1970'erne har man satset på at forklare det farlige i at køre i spirituspåvirket tilstand, hvilket har medført færre ulykker med spirituspåvirkede trafikanter. Samtidig med disse forbedringer har der i en årrække været udført kontrol fra færdselspolitiet dels gennem daglig patruljering på vejene, dels gennem målrettede indsatser mod særlige problemer, fx skolestart, korrekt lygteføring, spiritus eller bilens tilstand.

I Danmark udarbejdes strategiplaner for forbedring af trafiksikkerheden af Færdselssikkerhedskommissionen. Bl.a. på grundlag heraf har regering og Folketing gennemført en række handlingsplaner og initiativer, der sammen med regionale og kommunale planer har medvirket til, at antallet af dræbte i trafikulykker i Danmark har været faldende i 1980'erne og 1990'erne trods en stigende trafikmængde.

Læs videre om trafikpsykologi.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig