Trafik. De danske udslip af kvælstofilter, svovldioxid, kulilte og flygtige organiske forbindelser fra indenlandsk trafik fordelt på forskellige transportmidler. I forhold til de totale danske udslip er de mobile kilder i alt ansvarlige for hhv. 53, 7, 64 og 48%. Privatbiler bidrager meget lidt til udslippet af SO2, men til trods for indførelsen af katalysatorer er bilerne væsentlige kilder til NOx, CO og VOC. Cirklerne viser afrundede tal fra slutningen af 1990'erne.

.

Trafik - forurening, Alle former for motordreven trafik giver anledning til luftforurening. Det gælder også fx elektriske tog i Danmark, hvor elektriciteten fremstilles på kraftværker, fyret med fossile brændsler.

Umiddelbare gener er imidlertid altovervejende knyttet til vejtrafik med biler, busser og lastvogne, hvor forureningen sker i lav højde og ofte i tætbebyggede områder.

Benzindrevne biler forurener fortrinsvis med kulilte, kvælstofilter (nitrogenoxider, NOx) og flygtige kulbrinter, hvis udslip kan reduceres væsentligt (ned til 10%) ved anvendelse af katalysatorer. Herved begrænses også dannelsen af den fotokemiske luftforurening.

Blyforurening fra biler, der skyldes tilsætning af bl.a. tetraethylbly til benzinen, er nu stort set forsvundet i det meste af den industrialiserede verden. I Danmark blev den første begrænsning af blyindholdet i benzin indført i 1978. Dieselmotorer udsender mindre kulilte og organiske forbindelser, men større mængder af kvælstofilter og flere små partikler, der nu anses for at udgøre den største helbredsrisiko (se støv).

Selvom der i de senere år er sket store fremskridt, er rensningsteknologien endnu ikke tilfredsstillende udviklet. Alle forbrændingsmotorer udsender således kuldioxid, der ganske vist er ugiftigt, men bidrager til drivhuseffekten og ikke umiddelbart kan renses væk. Samlet er mobile kilder ansvarlige for ca. 25% af det danske CO2-udslip. Håndteringen af brændstoffer kan også give luftforurening gennem afdampning og jordforurening ved spild (se MTBE). Se også luftforurening.

Skibe og flyvemaskiner forurener især i åbne områder med stor mulighed for spredning. Det har den fordel, at de lave koncentrationer af forurenende stoffer hurtigere nedbrydes naturligt; samtidig betyder det dog også, at forurening ved fx dumpning af olie fra skibe kan ende langt fra forureningskilden, der således bliver svær at spore og retsforfølge.

Læs videre om trafikmedicin.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig