trafik

.

Trafik. Antal trafikdræbte 1968-2005.

.
.

Trafik, på dansk i modsætning til international praksis næsten ensbetydende med transport.

Faktaboks

etymologi:
Ordet trafik stammer fra det italienske traffico 'handel, færdsel', af uvis opr.

Rettelig bør ordet trafik anvendes om den enhed, der bevæger sig, fx bil-, fly- og fodgængertrafik, mens transport er resultatet af processen og anvendes om det, der sker for de personer eller det gods, der passivt deltager i processen.

Biler udfører således person- og/eller godstransport, men de er i sig selv trafik, mens de udfører det. I gaderummet er trafik ensbetydende med færdsel. Mht. transportmidlernes historiske udvikling, se transport.

De mange aspekter ved trafik kan opdeles i egenskaber ved transportmidlet, i planlægning, anlæg og drift af den infrastruktur, som transportmidlet benytter, og i selve afviklingen af trafikken, dvs. styring og regulering.

Da trafik er en aktivitet, der normalt foregår i det offentlige rum, har rammerne for den og de konflikter, den indebærer, samfundsmæssig interesse; se nedenfor om bl.a. trafikpolitik, -planlægning, -sikkerhed og -forurening.

Trafikpolitik

omfatter på dansk alle forhold vedrørende trafik og transport i modsætning til den internationale/angelsaksiske sprogbrug, der taler om transport policy, da transport dér er det overordnede begreb ... Læs videre om trafikpolitik.

Trafikplanlægning

er en bredt dækkende aktivitet, der har til formål at beskrive, hvordan bestemte mål i forbindelse med afvikling af trafik kan nås. Det kan være mål, der har at gøre med fx trafiksikkerhed, miljøpåvirkning, fremkommelighed eller tilgængelighed ... Læs videre om trafikplanlægning.

Trafikinformatik

Trafikinformatik eller transporttelematik er metoder og tekniske systemer baseret på informationsteknologi og telekommunikation, som har til formål at forbedre transportsystemets tilgængelighed, fremkommelighed, sikkerhed og miljø samt at bidrage til opfyldelsen af trafikpolitiske mål ... Læs videre om trafikinformatik.

Trafiksikkerhed

eller færdselssikkerhed er et udtryk for sikkerheden ved at færdes på veje, cykelstier og fortove. Selvom trafik også foregår i luften, på jernbaner og til søs, anvendes begrebet trafiksikkerhed normalt kun i forbindelse med vejtrafik ... Læs videre om trafiksikkerhed.

Trafikpsykologi

er en anvendt psykologisk disciplin, som behandler trafiksikkerhed med udgangspunkt i de enkelte trafikanters bedømmelser, se færdselspsykologi ... Læs videre om trafikpsykologi.

Trafikforurening

Alle former for motordreven trafik giver anledning til luftforurening. Det gælder også fx elektriske tog i Danmark, hvor elektriciteten fremstilles på kraftværker, fyret med fossile brændsler ... Læs videre om trafikforurening.

Trafikmedicin

Færdselsulykker, især bil- og motorcykelulykker, var i 2008 årsag til 406 dødsfald i Danmark, heraf ca. 54 cyklister og 58 fodgængere, mens ca. 2800 blev svært tilskadekomne ... Læs videre om trafikmedicin.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig