Trænregiment, (fr. træn + lat. regiment), regiment, der forestår transport af en hærafdelings skydevåben, materiel og øvrige udrustning samt vedligeholdelse heraf.