Trægrænse, den klimatisk betingede grænse for trævækst ved overgangen til tundra, alpin vegetation eller steppe, jf. skovgrænse.