Træænder, Dendrocygnini, gruppe af andefugle med ni arter i tropiske og subtropiske områder. Af størrelse (38-58 cm) og udseende ligner de ænder, om end de er ret langbenede og stående holder kroppen noget oprejst. De er imidlertid nærmere beslægtet med gæs og svaner, og ligesom hos disse ser kønnene ens ud. Føden er vegetabilsk eller blandet vegetabilsk/animalsk. Fødesøgningen, ofte ved dykning, foregår gerne om natten. I lighed med skadegås og nogle svaner deltager hannen i rugningen.