Tour de force - kraftanstrengelse, kraftanstrengelse.