Totalskade, i forsikringsret det højeste erstatningsbeløb, der kan udbetales for en skade, uanset om de forsikrede genstande omfattes af en eller flere policer i et eller flere forsikringsselskaber. Se også erstatningsansvar.