Torus, (lat. 'knude, udbulning'), ringflade, i matematik en flade, som fremkommer ved at dreje en cirkel 360° omkring en fastholdt akse i cirklens plan beliggende uden for cirklen. Arealet af en torus er 4π2rR, og det omsluttede volumen 2π2r2R, hvor r er radius i cirklen, og R er afstanden fra centrum til omdrejningsaksen. I den topologiske klassifikation af de orienterbare, lukkede flader repræsenterer en torus fladerne af genus 1.