Torturkomité, kontrolinstans ved FN og Europarådet, som overvåger, at medlemslandene ikke udsætter frihedsberøvede i fængsler, sindssygehospitaler o.l. for tortur eller anden umenneskelig behandling.