Torquetum, (måske latiniseret form af ty. Turketum, Türkengerät 'tyrkerudstyr', sigtende til instrumentets orientalske (arabiske) herkomst), astronomisk instrument til samtidig måling af og omregning mellem astronomiske koordinater i horisontsystemet, ækvatorsystemet og ekliptikasystemet. Det kendes fra slutningen af 1300-t. Der er kun bevaret ganske få eksemplarer.