Top secret, (eng., af top øverst, højest + secret hemmelig), strengt fortrolig; tophemmelig.