Tonsillotomi, (af lat. tonsil + gr. -tomi), inden for kirurgi delvis fjernelse af mandlerne.