Tonkilometer, enhed til angivelse af transportmængde defineret som massen af den transporterede varemængde målt i ton ganget med den afstand målt i km, over hvilken varemængden transporteres.