Tonesystem, det forråd af toner, der anvendes i en given musikkultur eller inden for en given musikalsk stil. Det europæiske tonesystem, som det kendes fra fx klaverets syv oktaver, er i princippet dannet ved en ophobning af kvinter med efterfølgende oktavforlægning af alle toner. Fem kvinter oven på hinanden giver den pentatone skala (fx de sorte tangenter), syv kvinter den diatoniske skala (fx de hvide tangenter) og tolv kvinter den kromatiske skala (alle tangenter). Begrebet tonesystem er på paradoksal måde knyttet til begrebet stemning: Det rene kvintinterval er så grundlæggende, at det kan danne et tonesystem, men intervallerne i dette tonesystem vil blive mere eller mindre falske. Dette paradoks har man løst ved forskellige stemningssystemer, der alle er udtryk for et kompromis. I den ligesvævende temperatur består det i, at alle kvinter stemmes en smule for lavt. Der findes andre tonesystemer end det europæiske, eksempelvis det indiske, hvor oktaven underdeles i 22 tonetrin.