Ton, (eng., af tun 'tønde'), måleenhed for masse lig med 1000 kg. Se også long ton og short ton.