Tolerant, (fr. tolérant), tålsom; fordragelig; liberal; det modsatte af intolerant.