toldunion

Artikelstart

Toldunion, gruppe af lande, mellem hvilke alle handelshindringer i form af told og kvantitative restriktioner er afviklet, og en fælles toldsats etableret over for ikke-medlemslande.

En toldunion er en mere vidtgående samarbejdsform end dannelse af et frihandelsområde, der ikke indebærer fælles ydre toldsatser og fælles handelspolitik. Førende eksempler er på den ene side EU for toldunioner og på den anden EFTA (Det Europæiske Frihandelsområde) og NAFTA (Den Nordamerikanske Frihandelsaftale) for frihandelsområder.

Mens klassisk handelsteori betragtede deltagelse i en toldunion som en klar økonomisk nettofordel for et deltagende land, blev der med Jacob Viners værk, The Custom Union Issue (1950) sat spørgsmålstegn ved det. En toldunion har både handelsskabende og handelsforvridende virkninger. Mens første virkning er positiv, kan den anden ved at forvride et deltagerlands import væk fra mere effektive producenter i tredjelande medføre, at nettovirkningen på den økonomiske velfærd i det betragtede land bliver negativ. Jo mere omfattende en toldunion er, desto mindre er risikoen for forvridning.

En mere komplet vurdering af virkningerne bør inddrage en analyse af, hvorledes et lands bytteforhold i udenrigshandelen påvirkes og dermed de relative mængder af de efterspurgte varer og tjenesteydelser; også muligheden for at opnå stordriftsfordele i produktionen bør inddrages i vurderingen.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig