Toldbod, tidligere en havnelokalitet, hvor skibe ind- og udklarerede, hvor importerede varer blev toldberigtigede, og hvor de kunne oplægges mhp. re-eksport.