Toksicitet, (af lat. toxicus giftig + -itet), giftighed.