Toda, folk i Nilgiribjergene i den indiske delstat Tamil Nadu; under 1000 personer (2015). Langt op i 1900-t. fastholdt de på enkelte afsidesliggende bjergskråninger deres traditionelle kultur med svedjebrug og polyandri, dvs. at en kvinde er gift med flere mænd. Toda-folkets livsform er blevet grundigt undersøgt og beskrevet af antropologer. Nu indgår de få toda-landsbyer som et af tilbuddene i den omfattende turisme i Nilgiri. Sproget toda er et dravidisk sprog.