Tjenestefrimærke, frimærke anvendt i postvæsenet indtil 1924 til frankering af tjenstlige forsendelser afsendt fra statsinstitutioner. Det første tjenestefrimærke blev udgivet 1871. Indtil da var der portofrihed for de statslige forsendelser.