Tjenestebalance, forskellen mellem et lands indtægter og et lands udgifter til tjenesteydelser (søtransport, rejseudgifter, forsikringer mv.) fra omverdenen. Tjenestebalancen er en delbalance på betalingsbalancen.